ฝึกความชำนาญการทำงานจริงก่อนเรียนจบ

 

knowlege make wisdom.
More knowlege you have more wisdom you are.
Advertisements