Europe : Presened by; Kasemsook: 23 October 2009

          

 

      ทวีปยุโรป

                                  

          ทวีปยุโรป  เป็นทวีปที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดความเจริญต่าง ๆ ของมนุษย์โลก  อาทิ  เป็นแหล่งเริ่มแรกของวิทยาการสมัยใหม่  เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรม  ยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็ก แต่ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ถึง  43  ประเทศ โดยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 5 ภูมิภาค  คือ ยุโรปเหนือ  ยุโรปกลาง  ยุโรปตะวันตก  ยุโรปตะวันออก  และยุโรปใต้ 

          พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ำ  ยกเว้นพื้นที่ทางด้านตะวันออก  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่  ประกอบด้วยทิวเขาสูงทางตอนเหนือ  ตอนกลาง  และตอนใต้  มีที่ราบบริเวณชายฝั่งตะวันตกพาดผ่านตอนกลาง  ตลอดไปจนถึงทางตะวันออกของทวีป  ส่วนชายฝั่งทะเลก็มีลักษณะเว้าแหว่ง  เป็นทวีปที่ประกอบด้วยประเทศที่พัฒนาแล้ว  เศรษฐกิจโดยรวมของทวีปถูกจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับทวีปอื่น

                  

          ทวีปยุโรป ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปเอเชีย ติดต่อเป็นผืนเดียวกันและอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด  ไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีปอยู่ใต้เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์  บริเวณใต้สุดของทวีปอยู่ในแนวเดียวกันกับตอนกลางของประเทศจีนและตอนใต้ของญี่ปุ่น  คือ  อยู่ระหว่างละติจูด  36 องศา  1  ลิปดาเหนือ  ถึง  71  องศา  10  ลิปดาเหนือ  และระหว่างลองจิจูด  66  องศาตะวันออก  ถึง  9  องศา  30  ลิปดาตะวันตก 

                                                                                           

อาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรป  มีดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ  ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก  น่านน้ำตอนเหนือได้แก่  ทะเลขาว  ทะเลเบเรนต์ส  ในฤดูหนาวจะมีน้ำแข็งปกคลุมทำให้ไม่สามารถออกเรือได้
ทิศตะวันออก  ติดต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปเอเชีย  โดยมีเทือกเขาอูรัล  แม่น้ำอูรัล  ทะเลแคสเปียน  ทะเลดำ  และ เทือกเขาคอเคซัส  เป็นแนวเขตแบ่งทวีป  ทำให้ดินแดนของประเทศรัสเซียและตุรกีตั้งอยู่ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
ทิศใต้  ติดกับทะเลแคสเปียน  เทือกเขาคอเคซัส  ทะเลดำ  ทะเลมาร์มะรา  และ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก  มีทะเลต่าง ๆ คือ ทะเลนอร์วีเจียน  ทะเลเหนือ  ทะเลไอริช  และ  ทะเลบอลติก  มีเกาะสำคัญได้แก่  เกาะบริเตนใหญ่  เกาะไอร์แลนด์  เกาะไอซ์แลนด์

ขนาดของทวีปยุโรป

นื้อที่ของทวีปยุโรปมีขนาด  9.94  ล้านตารางกิโลเมตร  นับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  4  ของโลก  และมีขนาดเล็กเป็นอันดับ  2  ของโลกรองจากทวีปออสเตรเลีย  ถ้าเปรียบเทียบกับทวีปเอเชียจะมีขนาดกว้างกว่าถึง  4.5  เท่า

 

ทวีปยุโรป  แยกพิจารณาได้เป็น  2  ส่วนดังนี้

ชายฝั่งทะเล ทวีปยุโรปมีฝั่งทะเลที่ยาวมาก  และมีลักษณะเว้าแหว่ง  ทวีปยุโรปมีคาบสมุทรขนาดใหญ่หลายแห่ง  คาบสมุทรที่สำคัญได้แก่ 
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  และ  คาบสมุทรจัตแลนด์    ในยุโรปเหนือ
คาบสมุทรไอบีเรีย  คาบสมุทรอิตาลี  และ  คาบสมุทรบอลข่าน    ในยุโรปใต้
ลักษณะชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นชายหาดแคบ ๆ บางแห่งไม่มีหาดทรายเลย  และบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชัน

                    

ภูมิประเทศ ประกอบด้วย  4  เขตใหญ่ ๆ ดังนี้
เขตเทือกเขาภาคเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปภาคเหนือเป็นเทือกเขา  และบางตอนเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  เทือกเขาภาคเหนือแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวียเป็นเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่  ได้แก่
เทือกเขาเชอรอน  และ  เทือกเขาแกรมเบรียน   ในสกอตแลนด์ ฟยอร์ดที่ลึกแห่งหนึ่งในนอร์เวย์

                       
เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง  ภูมิประเทศของทวีปยุโรปภาคกลางเป็นที่ราบต่อเนื่องกัน  มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  มีบทบาททางเศรษฐกิจ  และมีความสำคัญด้านเกษตรกรรมมากที่สุดของทวีปยุโรป  แม่น้ำสำคัญได้แก่
  แม่น้ำไรน์  แม่น้ำเอลเบ แม่น้ำลัวร์  และ  แม่น้ำเชน
เขตที่ราบสูงภาคกลาง ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  อยู่บริเวณตอนกลางของทวีปยุโรป  เชื่อมต่อระหว่างที่ราบใหญ่ภาคกลางกับเทือกเขาสูงภาคใต้ของทวีป  ได้แก่
ที่ราบสูงเมเซตา   ในคาบสมุทรไอบีเรีย
ที่ราบสูงมัสซีฟองตรัส   ในตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
ป่าดำ   ในเขตประเทศเยอรมนี
เขตเทือกเขาสูงภาคใต้  ทวีปยุโรปภาคใต้มีเทือกเขาสูง  ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย  เทือกเขาเหล่านี้เป็นเทือกเขารุ่นใหม่  ผ่านการสึกกร่อนพังทลายไม่มาก  ลักษณะของเทือกเขาสูงภาคใต้เป็นยอกเขาสูงและมีหุบเขาลึก บริเวณยอดเขามีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมตลอดปี  เทือกเขาที่สำคัญได้แก่

                                                 


เทือกเขาแอลป์                          เริ่มทอดตัวจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสไปทางเหนือของอิตาลี  ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่อ มองบลังก์   

สูง 4,807 เมตร)
เทือกเขาพิเรนีส                          กั้นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศส  และประเทศสเปน
เทือกเขาแอเพนไนนส์                 ในประเทศอิตาลี
เทือกเขาคาร์เปเทียน                   ในประเทศเช็ก  และสโลวัก
เทือกเขาไดนาริกแอลป์                ในประเทศเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร               

เทือกเขาสูงภาคใต้เป็นเขตเปลือกโลกที่ยังไม่สงบดี  มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นครั้งคราว  ภูเขาไฟที่สำคัญได้แก่
ภูเขาไฟวิซูเวียส  ภูเขาไฟเอตนา  และ  ภูเขาไฟสตรอมโบลี   ในประเทศอิตาลี

 เทือกเขาของยุโรปภาคใต้ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายได้แก่              (แม่น้ำดานูบ)  
แม่น้ำไรน์  แม่น้ำเซน  แม่น้ำเอลเบ   ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก  
แม่น้ำโรน            ไหลลงสู่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
แม่น้ำดานูบ          ไหลลงสู่ทะเลดำ
แม่น้ำโวลกา         ไหลลงสู่ทะเลแคสเปียน (เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในทวีปยุโรป) 

 

        ลักษะภูมิอากาศ

                        

 

1. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน อากาศอบอุ่น  อุณหภูมิปานกลาง  ฝนตกในฤดูหนาว ปริมาณฝนประมาณ 500 – 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
พืชพรรณธรรมชาติ    เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น  เรียกว่า “ป่าเมดิเตอร์เรเนียน” ได้แก่ ไม้โอ๊ก  และไม้พุ่มหนาม  พืชผลเป็นพืชตระกูลส้ม  องุ่น  มะนาว  มะกอก 
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้  ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  บริเวณชายฝั่งทะเลของสเปน  ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  และอิตาลี  รวมทั้งชายฝั่งของเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร       

      

2. ภูมิอากาศอบอุ่นชื้น อากาศอบอุ่น  อุณหภูมิปานกลาง  ฝนตกตลอดปี ปริมาณฝนประมาณ 500 – 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
พืชพรรณธรรมชาติ    เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น  และทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่น 
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้  ที่ราบลุ่มแม่น้ำดานูบในฮังการี  ตอนเหนือของเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร  และโรมาเนีย

3. ภูมิอากาศทุ่งหญ้าทะเลทราย มีฝนตกน้อย ปริมาณฝนประมาณ 250 – 500 มิลลิเมตรต่อปี
พืชพรรณธรรมชาติ    เป็นทุ่งหญ้าที่ขึ้นเบาบาง  เรียกว่า “ทุ่งหญ้าสเตปป์”  
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้  ตอนกลางของสเปน  ยูเครน  จอร์เจีย  และตอนใต้ของรัสเซีย

4. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ  ฤดูหนาวไม่หนาวจัด  ฝนตกชุกตลอดปี  ปริมาณฝนประมาณ 750 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี     
พืชพรรณธรรมชาติ              เป็นป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสน
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้  ชายฝั่งตะวันตกของทวีป  ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศส  หมู่เกาะบริเตนใหญ่  เบลเยี่ยม  เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  ตอนเหนือของเยอรมนี  รวมทั้งตอนใต้ของนอร์เวย์  และสวีเดน

5. ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป พื้นที่อยู่ในทวีป  จึงได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรค่อนข้างน้อย  ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวเย็น  ปริมาณฝนประมาณ 500 – 750 มิลลิเมตรต่อปี โดยทั่วไปฝนจะตกในฤดูร้อน 
พืชพรรณธรรมชาติ                เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น  ทั้งป่าไม้ผลดใบและป่าสนปะปนกัน  พื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้   ยุโรปตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโปแลนด์  เช็กและสโลวัก  รัสเซีย  และสาธารณรัฐเอกราชต่าง ๆ ที่แยกจากสหภาพโซเวียต

6. ภูมิอากาศแบบไทกา อากาศหนาว  ฤดูหนาวยาวนาน ปริมาณฝนประมาณ 250 – 500 มิลลิเมตรต่อปี
พืชพรรณธรรมชาติ    เป็นป่าไม้สน (ป่าไทกา) หรือป่าไม้ใบแหลม  มีใบเขียวตลอดปี 
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้  ตอนเหนือของฟินแลนด์  ตอนกลางของนอร์เวย์  และสวีเดน

7. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  อากาศหนาวเย็นแบบขั้วโลก ฤดูหนาวหนาวจัด  และยาวนาน ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้น ๆ พืชพรรณจะเติบโตได้เพียง  1 – 2  เดือน  เดือนอื่น ๆ อุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็ง
พืชพรรณธรรมชาติ    เป็นพืชชั้นต่ำจำพวกหญ้า  และตะไคร่น้ำที่ทนต่ออากาศหนาวเย็นได้ เช่น มอสส์  
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้  ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือสุดของทวีปทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  บริเวณชายฝั่งทะเลของสเปน  ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  และอิตาลี  รวมทั้งชายฝั่งของเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร

8. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  อากาศหนาวเย็นแบบขั้วโลก ฤดูหนาวหนาวจัด  และยาวนาน ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้น ๆ พืชพรรณจะเติบโตได้เพียง  1 – 2  เดือน  เดือนอื่น ๆ อุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็ง                                     
พืชพรรณธรรมชาติ       เป็นพืชชั้นต่ำจำพวกหญ้า  และตะไคร่น้ำที่ทนต่ออากาศหนาวเย็นได้ เช่น มอสส์  
บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้  ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือสุดของทวีปทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  บริเวณชายฝั่งทะเลของสเปน  ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  และอิตาลี  รวมทั้งชายฝั่งของเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร


ทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรปค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่า  ดังนี้

ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้สำคัญของยุโรป ได้แก่  ป่าไม้ผลัดใบ  และป่าสน  ได้แก่  ต้นเฟอร์  สปรูซ  ลาช  บีช  แอช  ไพน์  อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  ในเขตประเทศฟินแลนด์  ประเทศสวีเดน  นอร์เวย์  นอกจากนั้นก็มีในแถบยุโรปตะวันออก  ในเขตประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  ยูเครน  ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ของยุโรปมีสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้น้อย  เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด  

ทรัพยากรแร่ธาตุ การที่ยุโรปมีทรัพยากรธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วทั้งทวีป  และบางชนิดก็มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  แร่ธาตุที่สำคัญได้แก่

                                          
ถ่านหิน   แหล่งใหญ่ในเกาะบริเตนใหญ่ของสหราชอาณาจักร ตอนเหนือของฝรั่งเศสติดต่อไปถึงเบลเยี่ยม  เยอรมนี  ตอนใต้ของโปแลนด์  เขตดอนบาสของสหพันธรัฐรัสเซีย 

เหล็ก  พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ  และตอนกลางของอังกฤษ  แคว้นลอว์เรนของฝรั่งเศส  ตอนเหนือและตอนกลางของสวีเดน  ตอนกลางของสเปน  ยูเครน
สังกะสี  พบมากในเยอรมนี  ฝรั่งเศส  สเปน  โปแลนด์  และอิตาลี
บอกไซด์  แหล่งสำคัญอยู่ในฝรั่งเศส  สเปน  ออสเตรีย  บอสเนีย  และเฮอร์เชโกวินา  กรีซ
ทองแดง  ส่วนใหญ่จะอยู่ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  ในเขตประเทศนอร์เวย์  สวีเดน  ทางตะวันตกของฟินแลนด์  สเปน  และยูโกสลาเวีย
            สำหรับแร่ธาตุที่มีปริมาณมากรอง ๆ ลงมา ได้แก่  แร่ใยหิน  แกรไฟต์  ตะกั่ว  เงิน  ยูเรเนียม  พลวง  โครไมต์  แมกนีเซียม  และนิกเกิล

ทรัพยากรพลังงาน นอกจากถ่านหินแล้ว  พลังงานสำคัญในยุโรปได้แก่
น้ำมันปิโตรเลียม   แหล่งสำคัญจะอยู่ในเขตทะเลเหนือเขตประเทศอังกฤษ  สกอตแลนด์  เดนมาร์ก  นอร์เวย์  ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนีย  และสหพันธรัฐรัสเซีย

ก๊าซธรรมชาติ  ส่วนมากอยู่ในเขตยุโรปตะวันตก  ในฝรั่งเศส  เยอรมนี  อิตาลี (ทางเหนือ)  และฮังการี (ทางตะวันออก)
ไฟฟ้าพลังน้ำ   แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สำคัญของยุโรปจะอยู่ในเขตประเทศที่การอุตสาหกรรมค่อนข้างขยายตัวมาก  ได้แก่  เยอรมนี  ฝรั่งเศส  อังกฤษ  นอร์เวย์  สวีเดน  และสหพันธรัญรัสเซีย

       

  ประชากรของทวีปยูโรป

บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด   ในเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญ  ได้แก่ เขตที่ราบตะวันตกและภาคกลางของทวีป  บริเวณภาคเหนือของฝรั่งเศส  ภาคใต้ของอังกฤษ  เบลเยียม  เนเธอร์แลนด์  ภาคกลางของเยอรมนี  โปแลนด์  และรัสเซีย
บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่เบาบางที่สุด   คาบสมุทรและภาคเหนือของรัสเซีย

เชื้อชาติ ประกอบด้วย 2 เชื้อชาติ  ได้แก่
1.เชื้อชาติคอเคซอยด์   เป็นชนผิวขาวและเป็นประชากรส่วนใหญ่  แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม
กลุ่มนอร์ดิก  รูปร่างสูงใหญ่  ผมสีทอง  ตาสีฟ้า  กะโหลกศีรษะค่อนข้างยาว อาศัยอยู่ในนอร์เวย์  สวีเดน  และเดนมาร์ก           

บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด   ในเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญ  ได้แก่ เขตที่ราบตะวันตกและภาคกลางของทวีป  บริเวณภาคเหนือของฝรั่งเศส  ภาคใต้ของอังกฤษ  เบลเยียม  เนเธอร์แลนด์  ภาคกลางของเยอรมนี  โปแลนด์  และรัสเซีย
บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่เบาบางที่สุด   คาบสมุทรและภาคเหนือของรัสเซีย 

                        

 

กลุ่มอัลไพน์  รูปร่างค่อนข้างเล็กล่ำสัน  และเตี้ย  ผมและตาสีน้ำตาล  กะโหลกศีรษะค่อนข้างกลม  อาศัยอยู่แถบเทือกเขาแอลป์ในยุโรปกลาง  และภาคใต้
 กลุ่มแอลป์และบัลติกตะวันออก  รูปร่างไม่สูงใหญ่  ตาสีฟ้า  กะโหลกศีรษะค่อนข้างกลม อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออก  รวมทั้งรัสเซีย
2.เชื้อชาติมองโกลอยด์   เป็นชนผิวเหลือง  อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออก  เช่น  ฮังการี

เศรษฐกิจของทวีปยุโรป

เกษตรกรรม

ทวีปยุโรปใช้ที่ดินทำการเกษตรอย่างหนาแน่น  ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์สูงมากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศอบอุ่น  ฤดูเพาะปลูกยาวนาน  ปริมาณฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูกและวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรอันก้าวหน้า  รวมทั้งมีตลาดและมาตรการรองรับ  โดยเขตเกษตรกรรมของยุโรปแบ่งออกเป็น  5  เขต ได้แก่  

1.เขตเกษตรกรรมแบบผสม   เพาะปลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขนาดเล็ก  ปลูกข้างสาลี  ข้าวไรย์  ข้าวบาเลย์  หัวผักกาดหวาน  และเลี้ยงโคเนื้อ  โคนม  แกะ  เขตภาคตะวันตกและภาคกลางของทวีป  ในฝรั่งเศส  เยอรมนี  และสเปน

2.เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน   ฝนตกน้อยและแสงแดดมาก  พืชสำคัญคือ  ส้ม  องุ่น  มะกอก  อัลมอนด์    เขตชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน  เช่น  อิตาลี  กรีซ

 

3.เขตปลูกข้าวสาลี ปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่   เขตภาคกลางของฮังการี  โรมาเนีย  ยูเครน  และภาคใต้ของรัสเซีย

4.เขตทำไร่ปศุสัตว์ เลี้ยงวัว  แพะ  และแกะ  ในไร่ขนาดใหญ่   เขตชายฝั่งทะเลแคริบเบียนในเขตใต้สุดของรัสเซีย

5.เขตเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน  มีภูมิอากาศแบบทุนดรา  สัวต์เลี้ยงสำคัญคือ  กวางเรนเดียร์  เขตชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกตอนเหนือของทวีป  ในประเทศฟินแลนด์  ไอซ์แลนด์

 

การทำป่าไม้ ทวีปยุโรปมีป่าไม้ไม่มากนัก  แหล่งไม้สำคัญอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบไทกาในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  และภาคเหนือของรัสเซีย  รวมทั้งกระจายอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ของทวีป  ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  ป่าสน  ซึ่งเป้นไม้เนื้ออ่อนสำหรับผลิตกระดาษ 

 

การประมง ชายฝั่งของทวีปยุโรปยาวและเว้าแหว่งมาก  เหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ  และยังมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเลียบชายฝั่งประเทศฝรั่งเศสขึ้นไปถึงชายฝั่งประเทศนอร์เวย์  ทำให้น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว  น่านน้ำของทวีปยุโรปจึงมีปลาอุดมสมบูรณ์ตลอดปี  แหล่งประมงสำคัญได้แก่  น่านน้ำทะเลเหนือ  เรียกว่า “ดอกเกอร์แบงก์” ทะเลนอร์วีเจียน  และเกาะไอซ์แลนด์  ประเทศประมงชั้นนำ  ได้แก่  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  นอร์เวย์  และไอซ์แลนด์ 

 

การทำเหมืองแร่ แร่สำคัญ  ได้แก่  ถ่านหินและเหล็ก  แหล่งถ่านหินอยู่ในภาคเหนือของฝรั่งเศส  ภาคกลางของเบลเยียม

ลุ่มแม่น้ำรูห์ของเยอรมนี  ภาคใต้ของโปแลนด์และรัสเซีย  แหล่งแร่เหล็กอยู่ในภาคเหนือและภาคกลางของสวีเดน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส  และภาคใต้ของรัสเซีย

 

การอุตสาหกรรม ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ  ได้แก่  สหราชอาณาจักร  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  เบลเยียม  สวีเดน  ล้วนมีรายได้จากอุตสาหกรรมมากกว่า  1  ใน  3  ของรายได้ทั้งหมด  ในอดีตแหล่งอุตสาหกรรมรวมตัวกันบริเวณแหล่งถ่านหินและแหล่งแร่เหล็ก  ปัจจุบันกระจายตัวกว้างขวางขึ้น  เช่น  พื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ  พื้นที่ในเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการคมนาคมสะดวก  อุตสาหกรรมสำคัญ  ได้แก่  ถลุงเหล็ก  ผลิตเหล็กกล้า  ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  ผลิตเคมีภัณฑ์  ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า  และอิเลคทรอนิกส์

 

                                                                                                            

 

Presented  by  kasemsook Iranee:  23 Oct.2009

 

Advertisements

ผู้เขียน: Kasemsook Iranee

It all means nothing as long as all of the earth accepts printed green paper as the common currency. It may be printed from nothing, but everyone accepts it as stored value. The US prints and spends, the world goes along. This is the great mystery of modern times. "Why would people all over the world send resources, energy and value added products to the USA in return for nothing but green printed fiat"?