พม่าแซงหน้าประเทศไทยไปแล้วด้านเศรษฐกิจ

cropped-127.jpg

ผู้เขียน: Kasemsook Iranee

It all means nothing as long as all of the earth accepts printed green paper as the common currency. It may be printed from nothing, but everyone accepts it as stored value. The US prints and spends, the world goes along. This is the great mystery of modern times. "Why would people all over the world send resources, energy and value added products to the USA in return for nothing but green printed fiat"?

One thought on “พม่าแซงหน้าประเทศไทยไปแล้วด้านเศรษฐกิจ”

  1. เราเคยดูถูกประเทศพม่ามากเกินไป เพราะสมัยก่อนพม่าด้อยกว่าประเทศไทยในหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องเอกราช เรื่องการศึกษา หรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจ แต่เมื่อโลกมีการพัฒนา พอพม่าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ ก็มีความเจริญก้าวกระโดดในเรื่องของเศรษฐกิจในอีกหลายปีข้างหน้ามากกว่าประเทศไทย เห็นอย่างนี้แล้วทำให้เปลี่ยนความคิดที่เคยมีต่อพม่าไปเลยค่ะ ประเทศไทยเริ่มต้องกลวพม่าบ้างแล้ว
    from : นางสาว ปวิณาวดี เพ็ชรรัตน์ เลขที่ 13 ม.6/10

    Like

การแสดงความเห็นถูกปิด