ตะวันตกคือสาเหตุหลักของชนวนสงครามและความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั่วโลก

cropped-90.jpg

เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลย้ำว่า “การละเมิดสิทธิมนุษย์ชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเกิดจากความช่วยเหลือด้าน อาวุธของตะวันตก” และเครือข่ายนี้ถือเป็น “ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ” ต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ในทศวรรษที่ผ่านมาตะวันตกได้เข้าไปแทรกแซงทางทหารไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในเอเชียตะวันตกภายใต้ข้ออ้างของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกัน Salyl Shetty เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ย้ำเตือนในที่ประชุมการรักษาความปลอดภัย ที่มิวนิคว่า การละเมิดสิทธิจำนวนมากที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดจากอาวุธของมหาอำนาจตะวันตก ที่ตกอยู่ในมือของบรรดาอาชาญกร ซึ่งบางกลุ่มเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนโดยตรงจากทหารตะวันตก สิ่งนี้เองที่จะนำไปสู่วงจรของความรุนแรง

islamtimes รายงาน Salyl Shetty ประเมินว่าตะวันตกเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ต้องรับผิดชอบที่สำคัญต่อเหตุการณ์ ความขัดแย้งที่รุนแรงในโลก และย้ำว่า “เรามิได้เผชิญหน้าไม่เพียงแค่วิกฤตการรักษาความปลอดภัยและวิกฤตผู้ลี้ภัย อย่างเดียว แต่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตของภาวะผู้นำ ประชาคมโลกจะต้องทำหน้าที่ในการปกป้องพลเรือนต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยและสร้างแนวทางเพื่อให้กับความปลอดภัยให้กับผู้ลี้ ภัยมากขึ้น
เขากล่าวว่า มากกว่าร้อยละเก้าสิบของผู้ลี้ภัยในโลก ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านและไม่ปรารถนาที่จะก้าวไปสู่ดินแดน ของตะวันตก แต่เมื่อก้าวสู่เส้นทางดังกล่าวแล้วก็จะถูกประเมินว่าเป็นอาชญากร และเราก็ลืมเรื่องในการสนับสนุนพวกเขาในสิ่งที่พกเขาควรได้รับ

ซึ่งความหมายของเลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลนั้น การตอบโต้ปฏิกิริยาที่ไร้มนุษยธรรมของผู้นำตะวันตกที่มีต่อผู้ลี้ภัยที่มี ความหวาดกลัวจากไอซิสจึงจำต้องอพยพเข้าสู่ และกลุ่มก่อการร้ายไอซิสเองก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศตะวันตก

Advertisements

ผู้เขียน: Kasemsook Iranee

It all means nothing as long as all of the earth accepts printed green paper as the common currency. It may be printed from nothing, but everyone accepts it as stored value. The US prints and spends, the world goes along. This is the great mystery of modern times. "Why would people all over the world send resources, energy and value added products to the USA in return for nothing but green printed fiat"?