ฟังภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง

 

Advertisements

ผู้เขียน: Kasemsook Iranee

It all means nothing as long as all of the earth accepts printed green paper as the common currency. It may be printed from nothing, but everyone accepts it as stored value. The US prints and spends, the world goes along. This is the great mystery of modern times. "Why would people all over the world send resources, energy and value added products to the USA in return for nothing but green printed fiat"?

One thought on “ฟังภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง”

  1. ผมได้ฟังการพูดที่ถูกต้องของเจ้าของภาษา ได้รู้ว่าสำเนียงของเข้าออกยัง และคำศัพท์ที่เขาพูดให้เราฟังเราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ เราสามารถนำไปสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติได้ โดยเฉพาะเพื่อนต่างชาติที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
    จะทำให้เพื่อนชาวต่างชาติฟังเข้าใจคำที่เราพูดมากขึ้น และเร่จะได้ฝึกการออกเสียง แบะฝึกสำเนียงได้ดีด้วยเมื่อเราพูดกับชาวต่างชาติบ่อยๆและเมื่อเราสามารถใช่ภาษาอังกฤษได้คล่อง เราก็สามารถนำมาใช่เมื่อไหร่ก็ได้เวลาเราต้องการพูด การฝึกฟังการพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆ จะทำให้เราจำคำศัพท์ และนำไปใช้ในชีวิตปรำจำวันได้

    Like

การแสดงความเห็นถูกปิด