คำครู

ในโลกนี้มีบุคคลอยู่สองจำพวกคือ คนแห่งวันวาน และคนแห่งวันพรุ่ง  ที่รักของฉันเอ๋ย…..ท่านอยู่จำพวกไหน? ในบุคคลสองเหล่านี้   มาเถิด  ขอให้ฉันได้เพ่งดูท่านเพื่อจะได้รู้ว่าท่านเป็นบุคคลที่กำลังเข้าไปสู่โลกแห่งแสงสว่างหรือบุคคลที่กำลังเข้าสู่แดนแห่งความมืด   มาเถิด  แล้วบอกฉันว่าท่านคือใคร และเป็นอะไร

ท่านเป็นนักการเมืองผู้ซึ่งปรารภกับตัวเองว่า “ฉันจะใช้ประเทศชาติของฉันเพื่อผลประโยชน์ของฉันเอง” เช่นนั้นหรือ?ถ้าเช่นนั้น ท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก กาฝากที่มีชีวิตอยู่บนเนื้อหนังมังสาของผู้อื่น  หรือว่าท่านเป็นนักรักชาติผู้อุทิศตนซึ่งกระซิบเข้าไปในโสตประสาทของตัวเองว่า  ฉันรักที่จะรับใช้ประชาชาติของฉันประดุจคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ ……..ถ้าเช่นนั้นท่านคือแอ่งน้ำในทะเลทราย พร้อมที่จะดับความกระหายของผู้เดินทางไกล

หรือท่านเป็นพ่อค้าที่ดึงดูดผลประโยชน์จากความต้องการของมวลชน  กักตุนสินค้าไว้เพื่อนำไปขายใหม่ให้ได้ราคาเกินอัตรา?  ถ้าเช่นนั้นท่านคือคนสารเลว ไม่ว่าบ้านของท่านจะเป็นพระราชวังหรือคุกก็ตาม

หรือท่านเป็นคนซื่อสัตย์ที่ทำให้กสิกรและช่างทอผ้าสามารถแลกเปลี่ยนผลผลิตของเขาได้โดยทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและโดยทางยุติธรรม  เช่นนั้นได้ก่อให้เกิดกำไรแก่ตัวเองและคนอื่นๆ   ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นคนเที่ยงธรรม ไม่ว่าท่านจะได้รับการสรรเสริญหรือถูกตำหนิ

หรือท่านเป็นผู้นำฝ่ายศาสนาผู้ซึ่งถักทอความไร้เดียงสาจากผู้ศรัทธาออกมาเป็นเสื้อคลุมแดงฉานสำหรับร่างกายของท่านเอง  และจากความเมตตาปรานีของเขาเหล่านั้นมาเป็นมงกุฎทองสำหรับสวมหัวของท่านเอง  แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในความฟุ่มเฟือยแบบมารร้าย ท่านก็ได้พวยพุ่งความจงเกลียดจงชังออกมาจากปากของท่าน   ถ้าเช่นนั้นท่านคือคนไร้ศาสนา ไม่ว่าท่านจะถือศีลอดตลอดวัน และนมัสการพระเจ้าตลอดคืนก็ตาม

หรือท่านเป็นผู้ศรัทธา ผู้แสวงหาในความดีของมหาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งรากฐานกว่าความสูงส่งของคนทั้งชาติ และภายในวิญญาณของท่านเป็นบันไดแห่งความสมบรูณ์ซึ่งทอดไปยังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ากระนั้นหรือ?  ถ้าท่านเป็นเช่นนั้นท่านก็เป็นเช่นดอกพลับพลึงในสวนศรีแห่งสัจธรรม  ไม่ว่ากลิ่นหอมของท่านจะทำให้สูญเสียไปในฝูงชน หรือให้กระจายไปในอากาศธาตุ ณ ที่ซึ่งมันจะถูกรักษาไว้ชั่วนิรันดร์หรือไม่ก็ตาม

หรือท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้ขายอุดมการณ์ ในท้องตลาดแห่งความเป็นทาส และอิ่มหมีพีมัน อยู่ในการซุบซิบนินทา ความเคราะห์ร้ายและอาชญากรรมกระนั้นหรือ?  ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นเสมือนเหยี่ยวซึ่งจะกละ ซึ่งเหยืออันเน่าเหม็น

หรือท่านเป็นครูยืนอยู่บนเวทีของประวัติศาสตร์ ผู้ซึ่งได้รับความบันดาลใจจากความเรืองโรจน์แห่งอดีตมาสอนมนุษย์ และปฏิบัติตามอย่างตนสอน ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นผู้ทำให้มวลชนฟื้นขึ้นจากความอาพาธและท่านเป็นเวชภัณฑ์รักษาดวงใจที่เป็นแผล

หรือท่านเป็นเจ้าเมืองซึ่งดูถูกผู้อยู่ใต้ปกครอง มิเคยทำความดีแก่มวลชน  เว้นแต่ฉกชิงจากกระเป๋าของเขา หรือกดขี่มวลชนเพื่อประโยชน์ของท่านเอง   ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นเสมือนผักเสี้ยนสวะ  บนลานนวดข้าวแห่งประเทศชาติ

หรือท่านเป็นคนรับใช้ผู้อุทิศตน ซึ่งรักมวลชนและเป็นผู้สอดส่องดูแลความทุกข์สุขของประชาชน และกระตือรืนร้นเพื่อความสำเร็จของเขาเหล่านั้น  ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นดั่งพรประเสริฐในยุ้งฉางแห่งแผ่นดิน

หรือท่านเป็นสามีผู้ถือว่าความผิดทุกอย่างที่ได้กระทำลงไปเป็นสิ่งถูกต้อง  แต่ความผิดของภรรยาท่านเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง? ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นคนป่าเถื่อนที่สูญพันธุ์ไปนานแล้ว  ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในถ้ำและปกปิดร่างกายด้วยหนังสัตว์

หรือท่านเป็นคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์ ผู้ซึ่งภรรยาของท่านอยู่เคียงข้างเสมอ  ร่วมความคิด ความสุข และชัยชนะทุกอย่างกับท่าน  ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นเสมือนบุคคลผู้ซึ่งเชิดศรีษะขึ้นสูงเหนือฝูงชนในขณะที่มันสมองของท่านจมดิ่งอยู่ในห้วงเหวแห่งอดีต ซึ่งเต็มไปด้วยเศษแห่งปฏิกูลที่ไร้ประโยชน์แห่งยุคสมัย  ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นเสมือนสระน้ำนิ่ง

หรือท่านเป็นนักคิดผู้ปราชญ์เปรือง ผู้พิจารณาอัตตาภายในของตน ละทิ้งสิ่งไร้ประโยชน์คร่ำคร่าและชั่วร้าย แต่รักษาไว้ซึ่งสิ่งเป็นประโยชน์และดีงาม? ถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็นดุจอาหารสำหรับวิญญาณของผู้หิวโหย และเสมือนน้ำใสเย็นแก่ผู้กระหาย…………………………

คาริล  ยิบราน  : ตอน คำครู

ธิติกาญจน์  อธิพัฒน์เตชิน  ผู้พิมพ์

Thitikarn  Athipattaechin : Rewrite ; 11/3/2559

ถวายพระพร 2

 

 

Advertisements

ผู้เขียน: Kasemsook Iranee

It all means nothing as long as all of the earth accepts printed green paper as the common currency. It may be printed from nothing, but everyone accepts it as stored value. The US prints and spends, the world goes along. This is the great mystery of modern times. "Why would people all over the world send resources, energy and value added products to the USA in return for nothing but green printed fiat"?