นี่ก็เช่นกัน เศรษฐกิจโลกกำลัง วิกฤติ


cropped-901.jpg

 

Advertisements

Rajh speak.